• EduHist IH PAN

    Prezentowany serwis powstał w Instytucie Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk we współpracy z PCSS, dzięki dofinansowaniu z grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Społeczna odpowiedzialność nauki".

    Celem naszego portalu jest zapewnienie nauczycielom historii dostępu do materiałów edukacyjnych opracowanych przez naukowców i przedstawiających najnowszy stan badań. Obok przygotowanych pomocy dydaktycznych (mapy, plany lekcji, linki do zewnętrznych stron, skąd nauczyciele i edukatorzy będą mogli pozyskać materiały) na stronie umieszczone będą także materiały z prowadzonych w Instytucie Historii PAN konwersatoriów dla nauczycieli im. T. Manteuffla.